NBU_FS SR

NBÚ bude bližšie spolupracovať s finančnou správou

Národný bezpečnostný úrad a finančná správa sa dohodli na bližšej spolupráci. Riaditeľ úradu Roman Konečný a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová podpísali dohodu ešte začiatkom mája, účinnosť nadobudla 14. mája 2020.

Vzájomná spolupráca by mala byť rýchlejšia a adresnejšia.

Cieľom dohody je efektívnejšia činnosť najmä v oblasti personálnej a priemyselnej bezpečnosti. Spoločné úsilie by sa malo prejaviť aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Plnenie úloh zabezpečia vedúci útvarov a oddelení oboch inštitúcií. Spolupráca nebude mať žiadny vplyv na výdavky oboch úradov, každý z nich bude pokračovať v medziach svojich vlastných rozpočtov.

Dohoda nemá časový limit, zmluvné strany ju uzavreli na dobu neurčitú.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality