4193

KCCKB bude mať od júla nového riaditeľa

Národný bezpečnostný úrad vyhlásil v apríli výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Ide o príspevkovú organizáciu NBÚ.

Uchádzači museli podať žiadosti do 6. mája. Do užšieho výberu sa dostali dvaja. V stredu 27. mája 2020 si výberová komisia vypočula oboch kandidátov.

Do výberového procesu prizvali aj členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ. Za výbor sa na vypočutí uchádzačov zúčastnili predseda Martin Beluský a podpredseda Marcel Mihalík. Prísediacim bol aj riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti Úradu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Ján Majtán.

Výberová komisia napokon vybrala za generálneho riaditeľa Ivana Makaturu. Funkcie sa ujme od 1. júla 2020.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) plní úlohy národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Je certifikačným orgánom podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a autorizovanou osobou podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.

Poskytuje tiež konzultačnú činnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb; organizuje vzdelávacie podujatia, kurzy, školenia a semináre.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality