eu-1232430_960_720

Európa avizuje spoločné kompetenčné centrum, Slovensko už svoje má

Európska komisia plní ďalšiu časť zo svojich sľubov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ešte v septembri 2018 prišla s iniciatívou, aby mala každá krajina svoje kompetenčné centrum s odvetvovými, technologickými a výskumnými právomocami.

Komisia nedávno označila na Twitteri kybernetickú bezpečnosť za svoju prioritu a neostala iba pri slovách.

Výbor stálych predstaviteľov vlád EÚ (Coreper) sa dohodol na obnovení rokovaní o založení siete národných kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti v členských štátoch. Problematike sa budú spoločne s Komisiou venovať Rada Európskej únie a Európsky parlament.

Národné centrá budú svoje aktivity vykonávať a koordinovať v spolupráci s Európskym centrom odvetvových, technologických a výskumných kompetencií (ECC). Bude stáť na čele technologického programu v tejto oblasti a uľahčovať prístup k takto získaným odborným poznatkom.

ECC by malo byť aj hlavným nástrojom Únie na zlučovanie investícií do výskumu, technológií a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Výsledkom by mala byť jednotná a silnejšia odozva Európskej únie voči kybernetickým hrozbám. Svoje kapacity posilnia aj jednotlivé štáty.

Aké ciele a úlohy má spĺňať európske kompetenčné centrum ECC?

  • podporovať činnosť siete národných kompetenčných centier,
  • podporovať programy Digital Europe a Horizon Europe,
  • posilňovať spôsobilosti, znalosti a infraštruktúru odvetví, štátu a odbornej verejnosti
  • prispievať k najmodernejším produktom a riešeniam kybernetickej bezpečnosti,
  • prispievanie k výskumu a vývoju v Únii,
  • posilňovanie synergie medzi civilným a obranným rozmerom kybernetickej bezpečnosti

ECC by malo fungovať už od 1. januára 2021.

Slovensko už má svoje Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB). Národný bezpečnostný úrad ho zriadil ako svoju príspevkovú organizáciu už v januári tohto roku ako jedno z prvých v Európe.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality