Zasadnutie Bezpečnostnej rady SR

NBÚ nechýbal na prvom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR

Od nástupu novej vládnej garnitúry dnes prvý raz zasadla Bezpečnostná rada SR. Ako poradný orgán vlády sa podieľa na tvorbe a realizácii bezpečnostného systému krajiny.

Jej členovia sa zaoberajú všetkými aspektmi hrozieb a odporúčajú vládnemu kabinetu, ako postupovať ďalej, aby nebol narušený a ohrozený chod štátu.

Na zasadnutí bol aj riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.

Práve kybernetická bezpečnosť hrala na prvom stretnutí rady pomyselné prvé husle.

Okrem aktuálnej situácie po razii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na pôde Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) rezonovala na schôdzke najmä Správa o kybernetickej bezpečnosti v SR za rok 2019, ktorú prezentoval riaditeľ NBÚ.

Ide o jeden z kľúčových dokumentov, ktorý Národný bezpečnostný úrad pripravuje každý rok a informuje verejnosť aj zainteresovaných o stave kyberpriestoru, príprave na možné hrozby a naznačuje potenciálny vývoj situácie na nasledujúce obdobie.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality