Kybernetická bezpečnosť

NBÚ zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie

Národný bezpečnostný úrad zriadil 1. júla 2020 pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD). Po rezorte diplomacie ide o druhú štátnu inštitúciu, ktorá napĺňa zámer EÚ aj vlády SR systematicky sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na informačné operácie zamerané na šírenie potenciálne škodlivých informácií.

Hybridné vedenie vojny v sebe spája rôzne formy stratégie. Najčastejšie sa Slovensko stretáva s pokusmi o ovplyvňovanie verejnej mienky práve v kybernetickom priestore alebo v médiách. Novovytvorené pracovisko úradu bude preto úzko spolupracovať s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ale aj ďalšími útvarmi úradu.

Svoje výstupy bude PHHD poskytovať Situačnému centru Slovenskej republiky, ktoré pôsobí pri Úrade vlády Slovenskej republiky, a Národnému bezpečnostnému analytickému centru (NBAC), ktoré je analytickým, komunikačným a kooperačným pracoviskom Slovenskej informačnej služby založeným na aktívnej participácii bezpečnostných orgánov SR. Medzi jeho hlavné úlohy patrí príprava komplexných analytických hodnotení bezpečnostných incidentov, monitorovanie bezpečnostnej situácie z odkrytých zdrojov a poskytovanie analytických produktov o hrozbách vybraným príjemcom.

„Na konci dňa to musí byť spoločné úsilie. Iba tak sa nám podarí zakročiť proti výrazne sofistikovaným metódam infiltrácie do verejného priestoru. Mnohé krajiny EÚ aj NATO sú toho svedkami už roky,“ vyhlásil riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

Európa čelí intenzívnejšiemu vplyvu zahraničných elementov najmä od začiatku ukrajinskej krízy v roku 2013. V uplynulých rokoch ale rastie jeho intenzita, sila aj dosah.

Hybridné hrozby v sebe spájajú rôzne prvky mediálnej prezentácie, šírenia tzv. fake news (falošných správ) či podkopávaním demokracie – najčastejšie ovplyvňovaním predvolebných kampaní a verejnej mienky.

Viacerí príslušníci NBÚ už napríklad absolvovali školenia o strategickej komunikácii k dezinformáciám. Na seminároch sa zúčastnili aj ostatné bezpečnostné zložky štátu a viacerí zástupcovia vybraných rezortov.

Zriadenie pracoviska nadväzuje na celoštátne aj celoeurópske úsilie bojovať proti dezinformáciám aj hybridným hrozbám. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pripraviť akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií či vybudovať adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality