Img-01

Začíname s konzultáciami k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad dnes spúšťa v súvislosti s novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Novela zákona vychádza z potreby úpravy ustanovení. Niektoré spôsobujú aplikačné problémy v praxi. Ide najmä o úpravu definície niektorých pojmov (sieť a informačný systém, kybernetická bezpečnosť, hrozba, kybernetický bezpečnostný incident), postavenia audítora kybernetickej bezpečnosti, blokovania a úpravu v niektorých sektoroch podľa prílohy č. 1.

Novela je zároveň dôsledkom potreby úpravy procesného postupu pri certifikácii kybernetickej bezpečnosti – vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť).

Konzultácie budú vo forme pracovných stretnutí so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Skončia sa 13. augusta 2020.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality