Kybernetická bezpečnosť

EÚ podporí projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Uplynulý historický summit európskych lídrov zacielil na viaceré priority Bruselu na nadchádzajúce roky. Výnimkou nie je ani oblasť kybernetickej bezpečnosti, ktorej Európska únia prikladá obrovský význam.

Jednotlivé programy by mali nadviazať na pokračujúce úsilie o digitálnu transformáciu Európy. Len jeden z hlavných balíkov s názvom Digitálna Európa garantuje v rokoch 2021 až 2027 rozpočet až 6,7 miliardy eur.

Zastrešuje kľúčové digitálne kapacity Únie. Patrí sem najmä oblasť kybernetickej bezpečnosti, vysokovýkonná výpočtová technika (HPC), ale aj umelá inteligencia.

Zásadné financovanie čaká aj oveľa väčší program s názvom Horizont Európa, ktorému po dohode lídrov členských krajín na Európskej rade prislúcha necelých 76 miliárd eur.

Oba programy budú mať okrem iného za úlohu zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Následne sa vytvorí sieť národných koordinačných centier, ktorého súčasťou bude aj príspevková organizácia NBÚ – Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Zriadenie európskej „matky kompetenčných centier“ je v súčasnosti v legislatívnom procese.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality