accessibility-3570138_1920

Štát a mobilní operátori: na bezpečnosti 5G sietí nám záleží

6. augusta 2020 sa na pôde Národného bezpečnostného úradu uskutočnilo stretnutie k bezpečnosti sietí 5. generácie a k otázkam implementácie tzv. 5G toolboxu. Na rokovanie, ktoré iniciovali riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal, prijali pozvanie najvyšší predstavitelia všetkých štyroch poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb.

Stretnutie sa uskutočnilo v čase prípravy prvého draftu vyhlášky, ktorá upraví bezpečnostné opatrenia 5G sietí na báze tzv. 5G toolboxu. Na strane štátu aj operátorov bol deklarovaný spoločný záujem pripraviť právny predpis v znení, ktoré zaistí najvyššiu možnú mieru bezpečnosti telekomunikačných služieb, neprinesie neprimerané investičné náklady a zároveň ponúkne jednoznačne formulované pravidlá, ktoré bude možné implementovať v praxi a následne spoľahlivo auditovať.

Účastníci sa v diskusii zhodli, že dobrá spolupráca a vzájomné pochopenie sú mimoriadne dôležité práve v tejto fáze, keď sa operátori ešte len pripravujú na nákup nových technológií. Následné určovanie pravidiel po ich nasadení by mohlo vyvolať dodatočné investície a mohlo by priniesť komplikácie, ktoré ešte v súčasnosti dokážeme eliminovať.

Stretnutie nadviazalo na nedoriešené otázky, o ktorých zúčastnení diskutovali v júni 2020 na Úrade vlády Slovenskej republiky. Bolo však najmä bezprostrednou reakciou na nedávno zverejnené informácie o pokroku v implementácii 5G toolboxu v členských štátoch. Dôležitosť vnímania témy a vysoký záujem nachádzať spoločné riešenia boli podčiarknuté aj tým, že stretnutia sa napriek letnému obdobiu zúčastnili všetci pozvaní hostia bez výnimky. Ďalšie kolá rokovaní budú nasledovať.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality