block-chain-2850276_1920

Rozširujeme kontakty v boji proti hybridným hrozbám

Boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám patrí ku kľúčových prioritám Národného bezpečnostného úradu. Aj preto 1. júla 2020 úrad zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) a po rezorte diplomacie sa tak stal druhou štátnou inštitúciou, ktorá napĺňa zámer Európskej únie aj vlády SR sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na šírenie potenciálne škodlivých a nebezpečných informácií. V záujme rozširovania svojich spôsobilostí využíva úrad všetky príležitosti na získavanie nových poznatkov, skúseností a kontaktov.

Pokusy o ovplyvňovanie verejnej mienky prostredníctvom šírenia škodlivých a nepravdivých informácií monitorujú aj mimovládne organizácie v susednej Českej republike. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota preto prijali ponuku na stretnutie so zástupcami organizácie Evropské hodnoty Jakubom Jandom, výkonným riaditeľom a Andreou Michalcovou, zástupkyňou riaditeľa pre projektové riadenie. 6. augusta 2020 si na pôde úradu navzájom vymenili svoje znalosti, informovali sa aj o plánoch a možnostiach spolupráce v budúcnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality