Aktualita-Cyber-People

Príslušníci NBÚ majú za sebou simulácie hybridných hrozieb

Viacerí príslušníci Národného bezpečnostného úradu absolvovali cvičenia, semináre a simulácie zamerané na boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám.

Analyzovali a vyhodnocovali riešenia širokej škály problémov s kolegami z ministerstiev zdravotníctva, obrany či zahraničných vecí. Nechýbali ani príslušníci policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry či zamestnanci úradu vlády.

Nedávno zriadené Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) týmito cvičeniami a praktickým vzdelávaním rozvíja svoj ďalší potenciál.

Stretnutia organizoval think-tank Globsec, ktorý sa v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy aktívne podieľa na budovaní ich pripravenosti na potenciálne krízy. Ťažiskom simulácií bolo viacero modelových príkladov.

Jedným z nich bola aj pripravenosť a reakcieschopnosť na bezpečnostnú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19, kde jednotlivé tímy hľadali spoločné, koordinované riešenia.

V ďalšej fáze sa zamerali na fiktívny scenár hybridnej hrozby s cieľom destabilizovať bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Pod tlakom času museli pracovať s nadmerným množstvom protichodných informácií.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality