eu-1232430_960_720

NBÚ na cvičení s európskou elitou

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT sa zúčastnilo na druhej edícii cvičenia Blue Olex 2020. Organizuje ho členská krajina Únie raz do roka pod hlavičkou Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Aktuálny ročník hostilo na diaľku Holandsko.

SK-CERT na podujatí zastupovali riaditeľ centra Rastislav Janota, ktorý sa zhostil aj úlohy moderátora, a riaditeľ odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce Matej Šalmík.

Úlohou virtuálneho stretnutia je najmä upevňovanie vzájomných vzťahov, zvyšovanie povedomia o aktuálnych bezpečnostných výzvach, ale aj zdieľanie skúseností z praxe. Jednotliví lídri majú vytvorený ideálny priestor na politickú diskusiu k téme strategických postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Blue OLEx 2020 položil aj základy pre tzv. CyCLONe (skratka od Cyber Crises Liaison Organisation Network). Ide o novú sieť kooperácie medzi členskými štátmi. Jej primárnou úlohou je zrýchliť spoluprácu na technickej a politickej úrovni medzi národnými jednotkami CSIRT a IPCR.

Pripravenosť a reakcieschopnosť CyCLONe budú členské štáty ďalej rozvíjať. Už teraz si v kalendároch na to vytýčili tri stretnutia: Blue OLEx 2020, Cyber Europe 2021 and Blue OLEx 2021.

ENISA si od podobných stretnutí sľubuje najmä ustálenejší a jednotnejší prístup pri krízovom manažmente na európskej úrovni.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality