Skúška BZ

Skúšky bezpečnostných zamestnancov pokračujú virtuálne

Národný bezpečnostný úrad napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii pokračuje v skúškach bezpečnostných zamestnancov. Testovanie nebude prezenčné, ale dištančné.

NBÚ sformoval postup aj technické zabezpečenie, aby sa skúška dala robiť na diaľku cez videokonferenciu a testovacie moduly. Podarilo sa mu už aj otestovať prvých uchádzačov.

Úrad pracoval na elektronizácii testovania už v minulosti, pandémia COVID-19 ale potrebu skúšania na diaľku ešte viac urýchlila.

Výsledkom úsilia je však napokon plnohodnotné preskúšanie niekoľkých uchádzačov v reálnom čase pod drobnohľadom skúšajúceho.

Žiadatelia o skúšku bezpečnostného zamestnanca musia najprv vyplniť žiadosť, ktorú nájdu na podstránke NBÚ a poslať ju e-mailom na adresu úradu podatelna@nbu.gov.sk.

Ak už niekto medzičasom o skúšku požiadal, v dohľadnom čase ho bude úrad kontaktovať.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality