KCCKB

KCCKB podpísalo partnerskú dohodu s Fakultou managementu UK

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) uzavrelo prvú partnerskú dohodu s akademickou inštitúciou.

Dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského Michal Greguš a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci.

Obe strany si od partnerstva sľubujú ekonomické a spoločenské prínosy pre Slovensko najmä v oblasti výskumu a vývoja.

Signatári memoranda budú praktickými aktivitami podporovať rast úrovne a kvality vzdelávania. Dôraz budú klásť na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu fakulty. 

Spolupráca sa zameria najmä na aplikovaný výskum v oblasti:

  • kybernetickej bezpečnosti (s cieľom posilniť ochranu, odolnosť a udržateľnosť kritickej a civilnej infraštruktúry),
  • informačného manažmentu a digitálnej spolupráce (nasadzovania nových technológií, ochrany osobných údajov a transparentného rozhodovania),
  • behaviorálnych vied a aplikácie výsledkov výskumu do praxe (za účelom zlepšenia a podpory verejnej politiky a verejných služieb).

Spolupráca bude zameraná na podporu akreditácie študijných programov a vzdelávacích aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačného manažmentu, ale aj na zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti a ochrany informácií.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality