NBÚ vypracoval Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Jej vypracovanie predpokladá zákon o kybernetickej bezpečnosti, ako aj Plán práce vlády SR na II. polrok 2020. Dokument kontinuálne nadväzuje na Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 2015 až 2020.

Reflektuje strategické smerovanie štátu v oblasti bezpečnosti, zohľadňuje princípy Bezpečnostnej stratégie SR, pričom vychádza aj z rámca formovaného v strategických dokumentoch NATO, EÚ, OECD a OSN.

Národná stratégia ponúka ucelený koncept riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Je sformulovaná ako východiskový strategický dokument, ktorý určuje prístup Slovenskej republiky k zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti. Na základe jasných princípov určuje strategické ciele, ktoré sú základom pre dobre vyvinutý systém schopný pružne reagovať na existujúce hrozby.

Po schválení stratégie bude nasledovať akčný plán jej realizácie. V ňom už budú jasné konkrétne časové, vecné, ale aj finančné kritéria rozvoja kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Bude obsahovať aj úlohy pre jednotlivé ústredné štátne orgány v medziach ich kompetencií a prípadné vplyvy, ktoré nová alebo upravená legislatíva prinesú.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality