Európska komisia

EÚ predstavila novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell predložili tzv. „nový balík kybernetickej bezpečnosti“. Obsahuje novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ ako kľúčový prvok formovania digitálnej budúcnosti Európy, Plánu obnovy pre Európu a Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu.

Hlavným cieľom stratégie je posilniť spoločnú odolnosť Európy proti kybernetickým hrozbám a pomôcť zabezpečiť, aby mohli všetci občania a podniky plne využívať dôveryhodné a spoľahlivé služby a digitálne nástroje.

„Medzinárodná bezpečnosť a stabilita viac ako kedykoľvek predtým závisí od globálneho, otvoreného, stabilného a bezpečného kybernetického priestoru, v ktorom sa dodržiavajú zásady právneho štátu, ľudské práva, slobody a demokracia,“ vyhlásil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.

Európska komisia predkladá aj návrhy na riešenie kybernetickej aj fyzickej odolnosti kritických subjektov a sietí: smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (revidovaná smernica NIS 2) a novú smernicu o odolnosti kritických subjektov. Týkajú sa širokej škály odvetví a sú zamerané na riešenie súčasných a budúcich online a offline rizík, od kybernetických útokov, cez trestnú činnosť, až po prírodné katastrofy.

Európska únia dlhodobo považuje kybernetickú bezpečnosť za jednu z kľúčových investícií nadchádzajúcich rokov, ktorej plánuje venovať veľa času aj financií. Starý kontinent čaká aj malá technologická revolúciu s príchodom sietí 5G. Základným pilierom ich prevádzky je však už teraz podľa členských štátov aj Bruselu najmä ich bezpečnosť a spoľahlivosť.


Foto: Flickr

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality