Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti dostala od vlády zelenú

 

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Materiál kabinetu predkladal Národný bezpečnostný úrad, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy v tejto oblasti.

Dokument reflektuje strategické smerovanie štátu v oblasti bezpečnosti, zohľadňuje princípy Bezpečnostnej stratégie SR, vychádza aj zo strategických dokumentov NATO, EÚ, OECD a OSN.

Stratégia je určená pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na budovaní systému kybernetickej bezpečnosti. Na základe jasných princípov určuje strategické ciele a má ambíciu moderným spôsobom reagovať na aktuálne a perspektívne bezpečnostné hrozby.

Národná stratégia ponúka ucelený koncept riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Je sformulovaná ako východiskový strategický dokument, ktorý určuje prístup Slovenska k zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti.

„Víziou národnej stratégie je posilňovanie – vytvorenie otvoreného, slobodného a zároveň bezpečného kybernetického priestoru pre všetkých. Aj Európska únia označila kybernetickú bezpečnosť za jednu zo svojich hlavných priorít pre nadchádzajúce roky,“ vyhlásil riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

V blízkej budúcnosti bude nasledovať príprava a predloženie akčného plánu realizácie stratégie. V ňom už budú jasné konkrétne časové, vecné, ale aj finančné kritéria rozvoja kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Bude obsahovať aj úlohy pre jednotlivé ústredné štátne orgány v medziach ich kompetencií a prípadné vplyvy, ktoré nová alebo upravená legislatíva prinesú.

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell ešte v decembri predložili tzv. „nový balík kybernetickej bezpečnosti“.

Hlavným cieľom stratégie je posilniť spoločnú odolnosť Európy proti kybernetickým hrozbám a pomôcť zabezpečiť, aby mohli všetci občania a podniky plne využívať dôveryhodné a spoľahlivé služby a digitálne nástroje.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality