Reakcia NBÚ

Reakcia NBÚ na šíriace sa nepravdivé a zavádzajúce informácie

Národný bezpečnostný úrad sa rozhodol reagovať na nepravdivé a neúplné informácie zverejnené v médiách v prípade bezpečnostnej previerky Daniela Lipšica.

NBÚ nekomentuje politické dianie, legislatívny proces, proces voľby špeciálneho prokurátora ani postupy na ostatných rezortoch a inštitúciách. Na druhej strane, nenecháme sa vtiahnuť do káuz a politických hier, za ktoré nemôžeme.

Bezpečnostné previerky sú utajovaným procesom a my chápeme, že je prirodzené, ak okolo niečoho neznámeho vznikajú pochybnosti. V nasledujúcich riadkoch sa preto pokúsime nezrovnalosti vysvetliť v medziach, ktoré nám dovoľuje zákon.

Tvrdenie: Bezpečnostná previerka Daniela Lipšica bola urobená expresne/nezvyčajne rýchlo.

Vysvetlenie: Medializovaná dĺžka previerky zodpovedá súčasnému časovému štandardu vykonávania bezpečnostných previerok na stupeň Prísne tajné.

 

Čas (v dňoch) výkonu bezpečnostných previerok na stupeň Prísne tajné v roku 2020

(hodnoty sú zaokrúhlené z desatinných čísel smerom nadol)

 

1. polrok roka 2020 59 dní
2. polrok roka 2020 60 dní
   
priemer za rok 2020* 60 dní

 

* aj priemerné číslo však môže skresľovať fakt, že na bezpečnostné previerky neexistuje univerzálny kľúč. Každá bezpečnostná previerka sa posudzuje individuálne a niektoré naozaj trvajú aj výrazne dlhšie, pokiaľ je na to zákonný dôvod. Výkon previerky napríklad urýchľuje skutočnosť, že nie sú prieťahy pri zhromažďovaní podkladov od partnerských orgánov. Priemerná doba výkonu previerky, ktorá je uvedená v tabuľke a pri ktorej sú dodržané všetky zákonné procesy a postupy, je podobná dĺžke medializovanej previerky Daniela Lipšica.

Národný bezpečnostný úrad má v uplynulých rokoch (2018, 2019, 2020 a 2021) efektívnejšie nastavené procesy a previerky robí v dynamickejšom tempe, čo konštatoval aj Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ, ktorý je zložený z koaličných aj opozičných poslancov.

Lepšie funguje aj spolupráca s partnerskými orgánmi ako SIS, Vojenské spravodajstvo či polícia.

* * *

Tvrdenie: Minister Krajniak alebo niekto iný zavolal do NBÚ, aby bola previerka spravená prednostne a expresne.

Vysvetlenie: Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný si plne uvedomuje, že je ťažké v tejto krajine ešte niečomu uveriť, ale odpoveď je – rezolútne nie. Ohľadom medializovanej bezpečnostnej previerky neprebehla žiadna neštandardná komunikácia. Žiadosť a podklady prišli poštou, resp. elektronicky; osvedčenie bolo takisto prevzaté štandardnou cestou ako pri každom inom správnom konaní.

Falošný obraz o údajných vybavovačkách skôr vytvárajú niektoré medializované informácie, ktoré výrazne skresľujú prácu NBÚ. Vychádzajú z neznalosti a neúplnosti informácií. V previerkovom procese pristupuje NBÚ ku každému rovnako podľa zákona, čo takisto jednotne potvrdil kontrolný výbor parlamentu.

* * *

Tvrdenie: Národný bezpečnostný úrad predsa na svojej stránke uvádza, že previerka na stupeň Prísne tajné zvyčajne trvá 6 mesiacov a môže sa predĺžiť

Vysvetlenie: Národný bezpečnostný úrad na svojej stránke nič také neuvádza (pre úplnosť, znenie konkrétnej podstránky bolo naposledy upravované 26. septembra 2019 o 15:20, čo je automaticky systémom generované v pätičke podstránky).

V sekcii Ochrana utajovaných skutočností a v podsekciách Bezpečnostné previerky/Fyzické osoby/Pre stupeň utajenia D, T a PT je napísané:

„Bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom doručenia žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky a podkladových materiálov úradu. Úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke v týchto lehotách“

Snímka obrazovky s časovým údajom v pätičke a link na danú podstránku NBÚ

stránka NBÚ

V praxi to znamená, že pre 4. stupeň, teda Prísne tajné, je zákonná lehota 6 mesiacov, resp. 9 mesiacov v prípade potreby. Je to horná hranica a zákonná povinnosť NBÚ urobiť a rozhodnúť o bezpečnostnej previerke. Ide v princípe o osobitné správne konanie ako ktorékoľvek iné, akurát v špecifickom režime.

* * *

Medializované nepresnosti

S novinármi, ktorí nás v tejto veci oslovili, komunikujeme aktívne, priam nadštandardne. Snažíme sa vysvetľovať všetko, čo vysvetľovať môžeme.

Na rozdiel od mnohých politikov NBÚ považuje novinárov a médiá za partnerov v boji za demokratický a transparentný štát bez korupcie. Rozumie ich záujmu aj v tejto veci a vynakladá úsilie na to, aby vysvetlil čo môže.

Aj tento vzťah ale musí byť založený na korektnej práci oboch strán.

Zverejnená informácia: Denník SME píše na záver svojho článku, ktorý uverejnil v piatok 22. 1. 2021, že „bezpečnostný úrad sa k priebehu Lipšicovej previerky odmieta vyjadriť“.

Realita: Formulácia, že sa „Národný bezpečnostný úrad odmieta vyjadriť“ je nesprávna: NBÚ sa nemôže vyjadriť – neumožňuje nám to zákon.

Sme

Záver


Akémukoľvek úradu na Slovensku vyplýva povinnosť konať aktívne, efektívne a čo najrýchlejšie, inak je legitímne kritizovaný za zbytočné prieťahy a komplikácie pre život občanov SR.

NBÚ preto priebežne optimalizuje nielen previerkový proces, ale celú svoju činnosť, aby plnil úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona, a bude tak robiť naďalej.

 

Roman Konečný

riaditeľ Národného bezpečnostného úradu

.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality