Krátky slovník hybridných hrozieb

Slovník hybridných hrozieb je dostupný pre verejnosť

Národný bezpečnostný úrad spolupracoval na vytvorení krátkeho slovníka hybridných hrozieb. Zoznam relatívne neznámych výrazov má slúžiť najmä verejnosti pre lepšiu orientáciu v tejto zložitej a často mätúcej problematike.

Podobná pomôcka dlhodobo chýbala aj ostatným štátnym inštitúciám či médiám.

Nájdete ho aj na tomto odkaze.

Terminologický slovník je výsledkom iniciatívy Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC), zriadeného pod hlavičkou Slovenskej informačnej služby (SIS). V jeho štruktúre pôsobí aj NBÚ. Zoznam odborných aj ľudovejších výrazov z oblasti hybridných hrozieb a dezinformácií datuje svoj vznik do obdobia uplynulých mesiacov, finálnu podobu nadobudol na prelome rokov.

Slovník vysvetľuje jednotlivé pojmy, často prevzaté z angličtiny, aj na konkrétnych príkladoch z praxe. Jednotlivé výrazy majú svoj pôvod najčastejšie v online priestore a ich definíciám sa venovali bezpečnostné zložky aj odborníci po celom svete.

Slovensko dlhodobo venuje zvýšenú pozornosť tejto problematike. NBÚ ešte v lete 2020 zriadil Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie ako druhé na Slovensku po ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Aktívne sa podieľalo aj na tvorbe slovníka.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality