Kybernetická bezpečnosť

KCCKB na zozname znalcov

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) je po novom súčasťou oficiálneho zoznamu znalcov. Zaradilo ho tam rozhodnutím ministerstvo spravodlivosti.

Kompetenčné centrum sa stalo prvou znaleckou organizáciou na Slovensku, ktorá disponuje expertízou súdnych znalcov takmer vo všetkých znaleckých odvetviach súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou.

Kybernetická bezpečnosť sa dotýka hneď niekoľkých znaleckých odvetví. Okrem bezpečnosti a ochrany informačných systémov bude Kompetenčné centrum vykonávať znalecké posudky v oblastiach elektronika, výpočtová technika (hardvér), počítačové programy (softvér), riadiaca technika, elektronické komunikácie, odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky.

Príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu plánuje v dohľadnom čase požiadať rezort spravodlivosti aj o zápis ďalších špecializácií pri ochrane utajovaných skutočností a niektorých ďalších odvetví týkajúcich sa vyšetrovania trestných činov v oblasti počítačovej kriminality.

Zriadením znaleckej organizácie sa postupne napĺňa aj nová stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 – 2025.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality