Budova Justus Lipsius – sídlo Rady EÚ

Rada EÚ prijala závery a stanovila priority pre kybernetickú bezpečnosť Európy

Rada Európske únie posunula stratégiu kybernetickej bezpečnosti pre starý kontinent o ďalší krok vpred. Prijala závery k stratégii kybernetickej bezpečnosti európskeho spoločenstva.

Európska komisia a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci Josep Borrell predstavili plán ešte v decembri 2020. Opatrenia majú v budúcnosti chrániť Európanov aj ich podniky pred kybernetickými hrozbami, ale aj prispieť k otvorenejším, slobodnejším a stabilnejším informačným systémom.

Futuristickým výsledkom má byť odolná, zelená a digitálna Európa.

Rada EÚ bude teraz tlačiť na to, aby Komisia aj vysoký predstaviteľ takpovediac rozmenili stratégiu na drobné a predstavili podrobný akčný plán, aby naplnili stanovené ciele.

Svoju úlohu v tejto veľkej skladačke si uvedomuje aj Národný bezpečnostný úrad.

Nedávno vláda odobrila našu Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, čoskoro bude v medzirezortnom pripomienkovom konaní jej akčný plán.

Zároveň spísala kľúčové oblasti, ktoré považuje za prioritu v nadchádzajúcich rokoch:

 # vytvorenie siete stredísk bezpečnostných operácií

# spoločná kybernetická jednotka

# rýchlejšie opatrenia pri bezpečnosti sietí 5G

# kľúčové normy pre bezpečnosť internetu

# podpora vývoja silného šifrovania ako prostriedku ochrany základných práv

# efektívnejší súbor nástrojov diplomacie v oblasti kybernetickej bezpečnosti

# možné zriadenie pracovnej skupiny pre kybernetickú spravodajskú službu

# program na budovanie vonkajších kybernetických kapacít

# posilnenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality