Podpis memoranda

KCCKB bude spolupracovať so Žilinskou univerzitou

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) uzavrelo ďalšiu dohodu s akademickou inštitúciou. Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity Eva Sventeková a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva vyučuje a vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v študijných odboroch bezpečnostný manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, krízový manažment, záchranné služby a bezpečnosť priemyslu.

V ďalšej spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky a Fakultou elektrotechniky a informačných technológií, ktoré sa vo vedeckovýskumnej činnosti zameriavajú na informačné a komunikačné technológie, počítačové inžinierstvo, bezpečné riadenie procesov v doprave a v priemysle, riadenie elektrických sietí a mechatroniku, bude toto partnerstvo vytvárať predpoklady na to, aby Žilinská univerzita bola najbližším akademickým partnerom KCCKB aj Národného bezpečnostného úradu v oblasti výskumu a vzdelávania v kybernetickej bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry a ochrany utajovaných skutočností.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality