Schôdzka

Riaditeľ NBÚ dal verejný prísľub k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný dnes prijal predstaviteľov Nadácie Zastavme korupciu a Slovensko.Digital. Na pôdu úradu prišli riaditeľka nadácie Zuzana Petková a predseda rady občianskeho združenia Ľubor Illek.

Témou stretnutia boli verejné výhrady predstaviteľov oboch združení voči novele zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Riaditeľ NBÚ na stretnutí vysvetľoval právne, technické aj praktické aspekty zverejnených nepresností. Na schôdzke sľúbil, že NBÚ prehodnotí medializované ustanovenia novely.

„Naším zámerom nie je ísť proti ústave ani proti občanom. Práve naopak, to sú pre nás základné piliere, ktoré chceme a musíme chrániť. Prihliadame však aj na iné názory a budeme zohľadňovať všetky pripomienky k našej činnosti a zámerom,“ vyhlásil riaditeľ úradu.

Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie Slovensko.Digital zverejnili koncom marca výhrady voči trom ustanoveniam novely zákona: inštitútu blokovania, automatizovanému poskytovaniu informácií a obmedzeniu používania produktov či služieb. Riaditeľ úradu v minulosti aj na dnešnom stretnutí deklaroval ochotu hľadať kompromisy, no nesmú ísť na úkor garancie bezpečnosti krajiny.

„Vítame ochotu NBÚ prehodnotiť problematické ustanovenia novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. Rozumieme, že táto novela obsahuje aj množstvo ďalších zmien, v prípade ak do jej prerokovania v parlamente nedôjde k odbornému konsenzu, za najlepšie riešenie považujeme neblokovať spornými témami jej ďalšie schvaľovanie, vypustiť ich a pripraviť nový návrh, ktorý ich upraví,“ vyhlásili predstavitelia nadácie a združenia po stretnutí.

Právna úprava prevažne spresňuje a rozvíja už existujúce prvky. Zavádza však aj niektoré nové možnosti a právomoci pre NBÚ. Vychádza z požiadaviek a návrhov európskej legislatívy. Berie do úvahy napríklad odporúčania tzv. 5G Toolboxu, ktorý krajinám Európskej únie radí, aké opatrenia zaviesť ešte pred masívnym príchodom sietí piatej generácie.

NBÚ dlhodobo presadzuje proaktívnu politiku vo vzťahu k predstaviteľom občianskej spoločnosti, a preto dnešné stretnutie inicioval.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality