Cvičenie NATO Locked Shields

Cvičenie NATO s účasťou NBÚ

Ako čo najlepšie prepojiť informačnú a kybernetickú operáciu? Efektivitu tohto procesu si vyskúšali desiatky účastníkov cvičenia Severoatlantickej aliancie. Realistický scenár masívneho kybernetického útoku odvracalo 22 národných a jeden aliančný tím.

Účastníkov rozdelili na červený a modré tímy, pričom práve modré prebrali na seba rolu národnej jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

Monumentálnosť celého cvičenia pod názvom Locked Shields vidieť už len na rozsahu úloh, ktorým museli venovať pozornosť: spravovali takmer 5000 virtuálnych systémov (vrátane realistických replík prvkov kritickej infraštruktúry), ktoré čelili viac ako 2500 útokom pod vplyvom informačných operácií.

Nie nadarmo išlo o najväčšie cvičenie tohto druhu v histórii Severoatlantickej aliancie.

Jeho nastavenie má logicky čo najhodnovernejšie odrážať reálne podmienky potenciálnej hrozby koordinovaného a rozsiahleho útoku na viacero dôležitých cieľov NATO a zvyšovať mieru pripravenosti. Dôležitým rozmerom bola aj komunikácia na úrovni velenia.

Aliančný tím tvorilo 60 odborníkov z Komunikačnej a informačnej agentúry NATO (NCI) a ďalších orgánov NATO, medzi nimi aj príslušníci Národného bezpečnostného úradu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality