Národná rada Slovenskej republiky

Riaditeľ NBÚ predložil správu o činnosti kontrolnému výboru

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný predstúpil pred poslancov parlamentu. Na pôde Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ predložil správu o činnosti úradu za rok 2020.

Dokument obsahuje personálne parametre príslušníkov a zamestnancov úradu, štatistiky a závery činnosti jednotlivých útvarov, výsledky medzinárodnej spolupráce úradu, ale aj údaje o hospodárení, kontrolnej činnosti či priority NBÚ na rok 2021.

Kontrolný výbor mal možnosť prečítať si aj závery a hodnotenie NBÚ o stave kybernetickej bezpečnosti za uplynulý rok, ktorú vypracovalo Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

V rovnaký deň predložil riaditeľ informácie o situácii v slovenskom kyberpriestore aj Bezpečnostnej rade SR, ktorá ju vzala na vedomie.

Národný bezpečnostný úrad už tradične obe správy zverejnil aj na svojej webovej stránke:

Správa o činnosti Národného bezpečnostného úradu v roku 2020

Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2020

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality