Generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura pri podpise dohody.

KCCKB rozširuje svoje portfólio partnerov. Bude spolupracovať s Fakultou informatiky a informačných technológií STU

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) spolupracuje s ďalšou akademickou inštitúciou. Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivan Kotuliak a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci.

Fakulta informatiky a informačných technológií je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní.

V memorande sa obe organizácie dohodli prehlbovať spoluprácu predovšetkým v oblastiach aplikovaného výskumu kybernetickej bezpečnosti so zameraním na vedu a výskum technológií a procesov určených na ochranu pred kybernetickými útokmi, ale aj v oblasti aplikovaného výskumu kybernetických bezpečnostných incidentov.

Súčasťou spolupráce bude tiež podpora podmienok pre prípravu študentov na trhu práce. Odborné poznatky vedeckých a pedagogických odborníkov FIIT budú dôležitou súčasťou pracovných skupín KCCKB pri tvorbe strategických materiálov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality