Národná rada Slovenskej republiky v Bratislave

Zelená pre novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národná rada Slovenskej republiky včera presvedčivo schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Za mierne upravené znenie legislatívy hlasovalo 97 poslancov zo 136 prítomných zákonodarcov z oboch strán politického spektra.

Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády, ale aj z požiadaviek Európskej únie. Je výsledkom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti).

Zohľadňuje aj odporúčania 5G Toolboxu, ktorý počíta s príchodom novej technológie sietí 5. generácie a s ňou spojenými bezpečnostnými rizikami. Toolbox odporúča detailnú analýzu rizík vo vzťahu k dodávateľom kritických produktov a služieb. Po posúdení rizík nasleduje aplikácia nevyhnutných opatrení vrátane vylúčenia dodávateľa z dodávateľského reťazca. Novela spĺňa všetky formálne aj obsahové náležitosti kladené na zákon.

Je vyvážená, obsahuje právne inštitúty v súlade s Ústavou SR, prešla riadnym pripomienkovým konaním bez prieťahov, boli pri nej vedené rozporové konania a všetkým zainteresovaným subjektom boli zasielané vyhodnotenia ich pripomienok s vysvetleniami a aktuálnymi pracovnými verziami návrhu zákona.

Odbúrava byrokraciu a prináša so sebou aj hŕstku nových nástrojov.

Účinnosť nadobudne 1. augusta 2021.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality