Efektívnejší a profesionálnejší – NBÚ získal medzinárodný certifikát kvality Effective CAF User

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Katarína Surmíková Tatranská oficiálne odovzdala do rúk riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného certifikát kvality Effective CAF User (ECU).

NBÚ ním napĺňa ďalší z bodov svojho strategického rozvoja.

Certifikát potvrdzuje deklarovaný zámer, že manažéri aj príslušníci urobia v nadchádzajúcich rokoch všetko pre to, aby vybudovali z nášho úradu modernú inštitúciu.

Odovzdaniu certifikátu predchádzalo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF s národným organizátorom (ÚNMS SR), externými hodnotiteľmi a zástupcami kľúčových externých zainteresovaných strán (MO SR) koncom mája 2021 v sídle NBÚ.

Certifikát CAF (Common Assessment Framework) je potvrdením kvalitatívneho posunu organizácie verejnej správy. Je síce jednou z prvých lastovičiek v projektovom riadení modernizácie úradu, no dokazuje merateľné zlepšenia vo všetkých oblastiach pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu.

Cieľom národného projektu s názvom Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy.

NBÚ je jednou z prvých inštitúcií na Slovensku v sektore Police and Security, ktorá získala ECU. Momentálne je v databáze Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA) registrovaných viac ako 4 000 organizácií z celkovo 59 krajín, z toho v sektore Police and Security je to 194 organizácií.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality