Aj slovenské firmy už využili novú príležitosť v kybernetickej bezpečnosti

Spoľahlivosť a dôveryhodnosť sú základné požiadavky na firmy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Môžu za to najmä neutíchajúce kybernetické útoky. Značka Cybersecurity Made in Europe je novým prvkom, ako firmy vedia preukázať dôveryhodnosť i kompetentnosť.

Od januára 2021 sa o toto označenie môžu uchádzať aj slovenskí dodávatelia a poskytovatelia. Metodiku pre udelenie značky Cybersecurity Made in Europe spracovala Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO).

„Značka Cybersecurity Made in Europe nerozlišuje medzi veľkými a malými. Môže ju získať každý subjekt, ktorý splní požadované kritéria. Kredit značky je zaistený kritériami na jej udelenie a predpokladám, že bude stále rásť,“ uviedol generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura.

Značka dáva príležitosť slovenským firmám preukázať dôveryhodnosť a kompetentnosť na svetovom trhu a umožňuje im obstáť aj v konkurencii európskych firiem. V Európe znamená aj konkurenčnú výhodu voči firmám z USA alebo Číny, ktoré kritéria pre udelenie nespĺňajú.

Na Slovensku exkluzívne udeľuje označenie Cybersecurity Made In Europe na základe zmluvy s Európskou organizáciou kybernetickej bezpečnosti Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality