Reakcia NBÚ

Reakcia NBÚ na medializované informácie o polygrafickom vyšetrení príslušníčky ÚIS

Národný bezpečnostný úrad nevykonáva ani nemôže vykonávať akékoľvek úkony s detektorom lži len tak pre hocikoho, keď si dotyčný zmyslí, že potrebuje potvrdiť svoje argumenty. Na tieto účely existujú rôzne súkromné spoločnosti. NBÚ postupuje v zmysle platných právnych predpisov.

Ak má byť niekto posadený na polygraf, môže sa tak udiať v dvoch prípadoch:

1. v previerkovom procese, ak chce navrhovaná osoba dokázať svoje sporné tvrdenia

2. na žiadosť inej štátnej inštitúcie, s ktorou má Národný bezpečnostný úrad uzavretú dohodu

V prípade medializovanej kauzy nemenovanej príslušníčky Úradu inšpekčnej služby ide o exemplárny príklad druhej spomínanej možnosti.

Ministerstvo vnútra, presnejšie Úrad inšpekčnej služby, v tejto veci prvý raz kontaktoval Národný bezpečnostný úrad písomnou žiadosťou 26. augusta 2021.

Otázka znela: je vôbec možné, aby odborníci z Policajného zboru mohli v súčinnosti s príslušníkmi NBÚ spoločne vykonať psychofyziologické overenie pravdovravnosti (laicky polygraf alebo detektor lži).

Takáto možnosť tu existuje 20 rokov.

Už od decembra roku 2001 majú NBÚ a ministerstvo vnútra uzavretú rámcovú zmluvu, ktorá upravuje podmienky vzájomnej spolupráce. Úrad preto už o necelé dva týždne neskôr (7. septembra) reagoval kladne a potvrdila rezortu vnútra, že je pripravený urobiť vyšetrenie polygrafom na pôde NBÚ aj s účasťou pracovníka aplikovanej psychofyziológie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ).

Ubehli ďalšie dva týždne a do NBÚ bola doručená ďalšia žiadosť z ministerstva vnútra (presnejšie z Úradu inšpekčnej služby, 22. septembra), že či teda môžeme spoločne vykonať polygraf na osobe medializovanej vyšetrovateľky v ich personálnej pôsobnosti. Organizačné a technické detaily sa neskôr doriešili aj na osobnom stretnutí.

Obe strany sa dohodli, že na vyšetrení budú traja príslušníci NBÚ a traja príslušníci KEÚ.

Naše kolegyne a kolegovia, ktorí majú najvyššie certifikáty zo Spojených štátov amerických v tejto oblasti a používajú jeden z najmodernejších prístrojov na overovanie pravdovravnosti v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností, vykonali v prítomnosti príslušníkov KEÚ daný úkon.

Otázky na polygraf dodalo pred vyšetrením ministerstvo vnútra. Obe strany podpísali zápisnicu a samotné finálne vyhodnotenie už realizoval rezort vnútra.

Všetky fakty, ktoré sme uviedli v tomto texte, máme riadne zdokumentované a podpísané všetkými účastníkmi úkonu. Nikto z nich proces žiadnym spôsobom nespochybnil ani nenamietal v žiadnej fáze jeho výkonu.

Už zajtra (vo štvrtok, 21. 10.) odovzdá všetky podklady v tejto „kauze“ riaditeľ úradu Roman Konečný Osobitnému kontrolnému výboru na kontrolu činnosti NBÚ v Národnej rade Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality