4EA6E3E2-731B-482B-8AE9-C2962F7E9121

KCCKB si podalo ruky s ďalšími univerzitami. Pomôže so vzdelávaním

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) ďalej rozširuje spoluprácu s akademickými inštitúciami. Cieľom memoranda je skvalitniť vzdelávanie študentov, aby sa zvýšila aj ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu.

Generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísal memorandum s rektormi Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Stanislavom Kmeťom a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Pavlom Sovákom.

Univerzity a KCCKB sa dohodli na podpore aplikovaného výskumu. Medzi ciele memoranda patrí aj príprava akreditácie študijných odborov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výskum a vývoj v oblasti forenznej analýzy digitálnych stôp, monitorovania kybernetických hrozieb či možná ochrana pri pretrvávajúcich pokročilých hrozbách.

„Nadviazanie spolupráce a budovanie komunity je dôležitým predpokladom pre kvalitné vzdelávanie expertov a konkurencieschopný výskum a vývoj v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“ píše na svojom webe UPJŠ. 

Obe univerzity  sa zároveň stali členmi komunity kybernetickej bezpečnosti, ktorú buduje KCCKB na základe mandátu daného Nariadením EÚ č. 2021/887 o Európskom centre odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality