cyber security concept, Login, User, identification information security and encryption, secure access to user's personal information, secure Internet access, cybersecurity.

PRIESKUM: Väčšina Slovákov považuje kybernetickú bezpečnosť za dôležitú a majú očakávania aj od NBÚ

Kybernetická bezpečnosť už dávno nie je iba ničnehovoriaci pojem. Kým kedysi si používatelia predstavovali v tom slovnom spojení „niečo s počítačmi“, dnes sú už mnohí z nás majiteľmi smartfónu, v práci používame informačné technológie a uvedomujeme si aj náležité riziká ich používania.

Slováci sa obávajú napríklad toho, že sa im niekto dostane na účet a pripraví ich o úspory alebo zneužije ich prihlasovacie údaje.

Viac ako polovica z opýtaných považuje kybernetickú bezpečnosť za dôležitú. Treba však jedným dychom dodať, že stále existuje rozsiahla skupina, ktorá ju ignoruje. Až 17 percent respondentov tvrdí, že sa ich vôbec netýka. Pozitívom je, že táto skupina sa každým rokom zmenšuje.

Povedomie je najvyššie vo vekovej kategórii 15 až 34 rokov, kde si zodpovednosť uvedomujú takmer dve tretiny populácie. V prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí je to už 75%. V týchto skupinách nastal aj najväčší medziročný posun – až o 7 percentuálnych bodov. Najvyššiu ľahostajnosť deklaruje veková skupina nad 55 rokov.

Napriek zdanlivému nezáujmu až 96 percent ľudí tvrdí, že by ich poškodila krádež peňazí z účtu, zneužitie prihlasovacích údajov, únik či zverejnenie citlivých fotografií a osobných údajov, nabúranie profilu a kompromitácia na sociálnej sieti či únik citlivej komunikácie.

Najhoršie by bolo, keby im zmizli z účtu peniaze. Strach o svoje úspory má osem z desiatich respondentov a zhodujú sa bez ohľadu na vek.

Väčšiu neistotu v kybernetickom priestore vnímajú podľa prieskumu ženy. Častejšie uvádzajú aj to, že o kybernetickej bezpečnosti veľa nevedia (17%), alebo ich nezaujíma (31%). Háklivejšie sú na zverejnenie citlivých fotografií a únik osobných údajov, ako napríklad majetkových pomerov či zdravotného stavu.

Krádež počítača alebo mobilu považujú respondenti za najväčšie riziko. Prekonalo dokonca aj online nakupovanie a platby kartou.

Zmenšila sa aj skupina ľudí, ktorá nikdy nemá v kybernetickom priestore pocit ohrozenia (6%), a preto si nemusí dávať dostatočný pozor. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet týchto respondentov znížil takmer o pätinu.

Napriek dlhoročným kampaniam zameraným na používanie verejných wifi sietí, si len približne tretina ľudí uvedomuje, že im na nich môže hroziť nebezpečenstvo.

Na Slovensku rastie povedomie o bezpečnosti na internete, no ani medzi ľuďmi neexistuje jasná zhoda v tom, kto by sa mal venovať osvete a vzdelávaniu v tejto oblasti. Ich cieľ je síce rovnaký, ale odlišujú sa prostriedky aj metódy.

Až 87 percent ľudí súhlasilo, že by vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti nemalo byť osobnou zodpovednosťou. Každý by však očakával, že sa mu bude venovať iná inštitúcia.

Pätina respondentov prisúdila túto domácu úlohu školám, okolo 16 percent očakáva osvetu a poznatky od polície či Národného bezpečnostného úradu. Starší oslovení (nad 45 rokov) deklarujú, že sa má v prvom rade vzdelávať každý sám.

V Omnibus prieskume Nielsen Admosphere z novembra 2021 odpovedala reprezentatívna vzorka internetovej populácie 500 Slovákov starších ako 15 rokov.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality