aColorful wooden cubes with letters on the wooden table.

Abeceda bezpečného internetu

Na internete sa často správame, ako keby bol bezpečným miestom. Pritom na ňom číha nespočetne veľa nástrah.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národný bezpečnostný úrad a Úrad na ochranu osobných údajov preto spoločne vytvorili informačnú kampaň, v ktorej zhrnuli základné odporúčania z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

K internetu sa dostávajú ľudia vôbec najskôr v histórii. Kým niektoré generácie mohli novodobú techniku využívať až v neskoršom veku, dnes nie sú deťom cudzie tablety ani mobily. Práve najmladší sa ľahko môžu stať obeťami útočníkov.

Viditeľné je nízke povedomie o tom, ako sa v online prostredí chrániť a na čo si dávať pozor.

Spomínané inštitúcie zostavili takzvanú abecedu bezpečnostného povedomia. Obsahuje 24 prehľadných bodov, vďaka ktorým môže široká verejnosť lepšie spoznať online prostredie.

Základom sú prirodzená nedôvera, časté aktualizácie a silné heslá. Nemali by chýbať antivírus či dvojfaktorová autentizácia. Ak nechcete prísť o svoje dáta, nezabúdajte zálohovať.

Abeceda zároveň vysvetľuje aj pojmy, s ktorými sa používatelia už stretávajú, no nemusia poznať ich význam. Slová ako grooming, ransomvér, sociálne inžinierstvo či trójsky kôň už teda nemusia byť neznámou a čím viac o nich verejnosť bude vedieť, tým lepšie sa pred nimi môže chrániť.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality