273211241_263025785956786_4360919931081790182_n

Dohoda s USA dostala od vlády zelenú

Vláda dnes schválila dohodu o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými.

Medzivládna zmluva vznikla z iniciatívy Národného bezpečnostného úradu, pred vládnym kabinetom ju prezentoval riaditeľ úradu Roman Konečný.

Cieľom dohody je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností.

Upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s nimi, ale aj náležitosti ich označovania, manipulácie a výmeny. Špecifikuje aj spoluprácu príslušných bezpečnostných orgánov a postupy v prípade ohrozenia utajovaných skutočností.

Dohoda je výsledkom niekoľkoročného úsilia oboch strán. NBÚ americkú stranu opakovane v tejto veci oslovil, rokovania nabrali na intenzite v roku 2020.

Prvá zmluva v tejto oblasti je ešte z roku 1995, teda z čias, keď neexistovali NBÚ ani súčasný zákon o ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda preto viac ako dve desaťročia obsahovala nezrovnalosti v terminológii a nezohľadňovala právne úpravy, ktoré medzičasom vstúpili do platnosti.

Dokument je v súlade s našimi záväzkami voči EÚ aj NATO.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality