NBÚ podpísalo memorandum o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnosť Slovenska spoločnými silami

Národný bezpečnostný úrad podpísal memorandum o spolupráci s viacerými špičkovými IT firmami na Slovensku. NBÚ má ako garant kybernetickej bezpečnosti vo svojich dlhodobých úlohách aj rozvoj vzťahov so súkromným sektorom v tejto v oblasti.  

Zámer momentálne urýchlila a zintenzívnila bezpečnostná situácia na Ukrajine a neutíchajúce hrozby v kybernetickom priestore, ktoré sa už roky nevyhýbajú ani Slovensku. Aj Európska únia momentálne volá po koordinovanom postupe so zapojením všetkých možných prostriedkov vrátane komerčných subjektov a efektívnejšej komunikácii či výmene informácií na úrovni členských štátov.

Zástupcovia viac ako desiatky popredných spoločností a organizácií podpísali memorandum za účelom efektívnejšieho plnenia úloh v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti – ESET, Aliter Technologies, Disig, Lynx, Axenta, EMM, GAMO, Gordias, ALISON Slovakia, SOITRON a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu.

 „Oceňujem rýchlu reakciu jednotlivých spoločností a ich neutíchajúci záujem prispieť svojím dielom k spoločnej bezpečnosti. Obdobné spolupráce nie sú ani v zahraničí výnimočným javom. Vzájomná výmena skúseností, poznatkov a odborných postrehov môžu byť na konci dňa rozhodujúcim prvkom v bezpečnosti štátu, organizácií a občanov,“ povedal na margo podpísaných dokumentov riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

NBÚ bude s firmami spolupracovať individuálne podľa ich zamerania či personálnych a technických kapacít pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov. Nebudú chýbať vzájomné odborné konzultácie, výmena informácií o zraniteľnostiach v informačných systémoch či forenzná analýza.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality