Certifikácia

Kompetenčné centrum certifikuje manažérov kyberbezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad ešte v roku 2021 zverejnil akčný plán pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Slovensko má vďaka nemu ucelený postup, ako rozvíjať túto oblasť po všetkých stránkach: od budovania spôsobilosti, koordinácie medzi organizáciami, ale aj vo vzdelávaní.

Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), príspevkovej organizácii NBÚ, pribudlo ďalšie oprávnenie. Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) vydala centru akreditačné rozhodnutie pre overovanie odbornej spôsobilosti manažérov kybernetickej bezpečnosti.

„Udelenie akreditácie je pre KCCKB vyvrcholením našej niekoľkomesačnej práce. Som veľmi rád, že sme prvým subjektom na Slovensku, ktorý bude vykonávať certifikačnú skúšku pre budúcich manažérov kybernetickej bezpečnosti,“ vyhlásil generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura.

V záverečnej správe komisia konštatovala, že KCCKB preukázalo plnenie požiadaviek ISO/IEC 17024:2012 na výkon posudzovania podľa platnej certifikačnej schémy. Akreditáciu udelila v celom požadovanom rozsahu.

Kompetenčné centrum momentálne už pripravuje prvé termíny certifikačných skúšok. 

„Záujemcom o certifikáciu odporúčame absolvovať pred skúškou špecializované vzdelávanie, určené pre budúcich manažérov kybernetickej bezpečnosti. Na základe skúseností z iných certifikačných skúšok môžeme povedať, že príprava výrazne zvyšuje mieru úspešnosti na skúške,” doplnil riaditeľ odboru vzdelávania Miroslav Havelka.

Postup pre žiadateľov o certifikáciu je uvedený na stránkach KCCKB.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality