Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget A. Brinková

Dohoda s USA spečatená po viac ako dvoch desaťročiach

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a veľvyslankyňa Spojených štátov amerických Bridget Brinková podpísali medzivládnu zmluvu o ochrane utajovaných skutočností. Dokument schválila vo februári vláda a poverila riaditeľa na jej podpis.

Dohodu inicioval práve NBÚ, pretože jej pôvodné znenie bolo z roku 1995, teda z čias, keď úrad ešte neexistoval. Viac ako dve desaťročia obsahovala nezrovnalosti v terminológii a nezohľadňovala právne úpravy, ktoré medzičasom vstúpili do platnosti.

Cieľom dohody je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností.

Podpis dohody bol jedným z posledných formálnych aktov veľvyslankyne Brinkovej, ktorá počnúc dnešným dňom pokračuje v diplomatickej misii vo vojnou zmietanej Ukrajine.

Medzivládna zmluva upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s nimi, ale aj náležitosti ich označovania, manipulácie a výmeny. Špecifikuje aj spoluprácu príslušných bezpečnostných orgánov a postupy v prípade ohrozenia utajovaných skutočností.

Dohoda je výsledkom niekoľkoročného úsilia oboch strán. NBÚ americkú stranu opakovane v tejto veci oslovil, rokovania nabrali na intenzite v roku 2020.

Dokument je v súlade s našimi záväzkami voči EÚ aj NATO.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality