Father and daughter looking at mobile phone

Deti sú v digitálnom priestore bez kontroly

Až tri štvrtiny rodičov nevyužívajú žiadne nástroje, ktorými by kontrolovali, ako ich deti využívajú internet.

Deti síce poriadne netušia, čo je to vlastne internet, ale je samozrejmou súčasťou ich života. Dnešné deti s ním vyrastajú, no napriek tomu nevedia, aké nástrahy na ňom číhajú.

„V online prostredí trávia deti oveľa viac času ako my dospelí. Aj keď je internet miestom sociálnych kontaktov a vzdelávania, pre rodičov predstavuje aj riziko,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura.

„Popri užitočnom obsahu je web plný nástrah a mnohé z internetových hrozieb cielia práve na deti. Žiadny rodič si určite nepraje, aby sa jeho dieťa stalo obeťou sexuálneho predátora, alebo aby navštevovalo stránky s nenávistným a explicitným obsahom,“ pokračuje.

Práve deti sú podľa neho mnohokrát častejšie ako dospelí vystavené kybernetickým bezpečnostným hrozbám a škodlivým prejavom v online prostredí. Môžu sa stať obeťami  krádeže osobných údajov, krádeže identity, ale hrozí im aj infikovanie škodlivým kódom, nenávistné prejavy, sexuálne obťažovanie alebo kyberšikana.

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý zadalo KCCKB, však iba 22% oslovených rodičov aktívne využíva systémy rodičovskej kontroly. Najpoužívanejším spôsobom, ktorý Slováci používajú v 42 % prípadov, je reštriktívny režim (t.j. obmedzovanie času a aktivít, ktoré môže dieťa na zariadení vykonávať).

Monitorovací systém, pri ktorom sa aktivity detí iba pozorujú, využíva 28% opýtaných rodičov. Zhruba štvrtina (25,4%) rodičov kombinuje reštriktívny a monitorovací systém.

Systémy kontroly umožňujú rodičom spravovať a kontrolovať zariadenia, ktoré ich deti používajú. Týmito softvérovými a hardvérovými riešeniami sa dá efektívne blokovať nežiaduci webový obsah, obmedziť čas používania internetu, riadiť a kontrolovať obsah ktorý si deti sťahujú z internetu.

Systémy tiež bránia tomu, aby deti používali rizikové aplikácie a aby inštalovali do zariadení neznáme aplikácie a súbory.

„Skôr než začnete s limitmi a obmedzeniami, venujte čas tomu, aby ste pochopili, ako vaše dieťa používa svoje zariadenia a ako sa správa v online prostredí. Rešpektujte pritom súkromie dieťaťa a komunikujte s ním o potrebe rodičovskej kontroly,“ hovorí Matej Šalmík, riaditeľ odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Strata dôvery bude podľa jeho slov viesť iba k tomu, že dieťa svoje zručnosti použije na obídenie akýchkoľvek obmedzení či zákazov. „Deti musia samé pochopiť, že dobré návyky a kybernetická hygiena sú jedinými spôsobmi, ako sa môžu vyhnúť problémom a hrozbám v kybernetickom priestore,” doplnil.

Prieskum zadalo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti a uskutočnil sa od 20.4 do 28.4 2022 na vzorke 1000 respondentov. 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality