Správa KB

Prvý raz s prieskumom aj odpočtom úloh

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný dnes predložil Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky Správu o kybernetickej bezpečnosti za rok 2021.

Dokument obsahuje všeobecné hodnotenie úrovne kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľov základnej služby, analýzu pokrokov aj nedostatkov v jednotlivých sektoroch a podsektoroch, stav zamestnanosti a vzdelávanie v tomto segmente či aktivity na legislatívnej aj nelegislatívnej úrovni v roku 2021. 

Vôbec prvý raz NBÚ v správe zverejnil aj výsledky prieskumu o kybernetickej bezpečnosti medzi laickou verejnosťou a odpočet plnenia úloh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.

Údaje zozbierali príslušníci Národného bezpečnostného úradu vlastnou činnosťou, z komunikácie s partnermi doma aj v zahraničí a vo veľkej miere čerpali aj z auditných a samohodnotiacich správ jednotlivých subjektov.

Správu o kybernetickej bezpečnosti za rok 2021 nájdete tu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality