NBU_NUKIB 28.6.2022_1

Výmena skúseností s českým NÚKIB

sk_horizontal_cef_logo

Výmena skúseností o regulácii kybernetickej bezpečnosti. To bola hlavná téma workshopu, ktorý koncom júna zorganizoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) a český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Predstavitelia úradov diskutovali o slovenskej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti, o prístupe ku zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti a o koordinácii výkladovej praxe bezpečnostných opatrení.

„Zaujímavá diskusia bola aj ku otázkam pripravovaného európskeho systému certifikácie výrobkov, procesov a služieb v kybernetickej bezpečnosti, najmä certifikačných schém, s dôrazom na certifikáciu cloudových služieb,“ hovorí o spoločnom workshope riaditeľ KCCKB Ivan Makatura. 

„Kolegovia z ČR si odnášajú inšpiráciu napríklad aj z dobre nastaveného rámca auditu kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľov základných služieb prostredníctvom certifikovaných audítorov,“ dodáva.

Potvrdením nadštandardne dobrých vzťahov medzi českým a slovenským úradom je aj zhoda na potrebe pokračovania tohto formátu stretnutí. Podľa riaditeľa KCCKB existuje mnoho spoločných tém a cieľov.

NÚKIB je v Českej republike ústredným správnym orgánom pre kybernetickú bezpečnosť vrátane ochrany utajovaných skutočností v oblasti informačných a komunikačných systémov a kryptografickej ochrany.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality