Riaditeľ NBÚ privítal veľvyslanca ČR

NBÚ navštívil veľvyslanec ČR na Slovensku

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný dnes prijal veľvyslanca Českej republiky Tomáš Tuhého.

Hlavnou témou ich spoločného stretnutia boli najmä aktivity našich českých susedov, ktorí od 1. júla predsedajú Európskej únii.

Priority českého predsedníctva takmer jednoznačne „stanovila“ vojna na Ukrajine.

Praha sa plánuje zamerať na 5 prioritných oblastí počas necelého polroka, ktorý ešte na predsedníctvo zostáva.

Hlavnými piliermi sú najmä najväčšie výzvy, ktorým Európa dlhodobo čelí:

# zvládnutie utečeneckej krízy a povojnová obnova Ukrajiny

# energetická bezpečnosť

# posilnenie obranných spôsobilostí Európy a bezpečnosť kybernetického priestoru

# strategická odolnosť európskeho hospodárstva

# odolnosť demokratických inštitúcií

Práve kybernetickej bezpečnosti prisudzuje Európska únia v uplynulých rokoch výnimočnú pozornosť a považuje ju za kľúčovú bezpečnostnú oblasť tohto desaťročia.

Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady.

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách

Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a spoločný program, v ktorých určujú témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov.

Každá z troch krajín neskôr vypracuje vlastný 6-mesačný program. Súčasnú trojicu tvorí francúzske, české a švédske predsedníctvo.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality