Riaditeľ NCKB SK-CERT Rastislav Janota a výkonný riaditeľ ENISA Juhan Lepassaar

Slovenská legislatíva príkladom pre Európu

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť Juhana Lepassaara. Počas svojej dvojdňovej návštevy absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, so zástupcami prevádzkovateľov základnej služby, verejnej správy aj médií.

Nosnou témou bola najmä smernica NIS 2, ktorú Únia schválila ešte koncom roka 2022. Členské štáty ju v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch budú transponovať do národných legislatív. Brusel si od nej sľubuje najmä zásadné zvýšenie kolektívnej odolnosti voči hrozbám v kybernetickom priestore.

Kým niektoré krajiny čakajú zásadné zmeny, práve Slovensko označil Lepassaar na tlačovej besede ako možnú inšpiráciu pre legislatívne rámce ostatných členských krajín. Vyzdvihol najmä manažment rizík či výmenu informácií.

Národný bezpečnostný úrad totiž už pri predošlej smernici NIS 1 uplatnil významnú mieru implementácie jej princípov do zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018. Napriek tomu čakajú aj Slovensko nemalé zmeny, na ktorých NBÚ už teraz aktívne pracuje s partnermi so všetkých sektorov.

„Slovenská republika a náš kyberzákon sú nastavené spôsobom, že nám nová smernica neprinesie dramatické zmeny,“ vysvetlil na spoločnej tlačovej besede riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota.

Zmení sa napríklad objem regulovaných sektorov na takmer 10 000 subjektov. Pribudne najmä výroba, ktorá doteraz nebola pod takým drobnohľadom.

Riaditeľ ENISA hovoril aj o vplyve ruskej agresie na Ukrajine na členské štáty EÚ. Krajiny Únie zaznamenali za uplynulých 11 mesiacov zvýšený výskyt kybernetických hrozieb. Prevažne išlo o útoky metódou zneprístupnenia služby (DDoS) či dezinformačné kampane.

Pokračoval hodnotením úrovne odolnosti Únie, ktorú označil za dobrú napriek tomu, že stále vidí priestor na zlepšovanie. Vyzdvihol spoluprácu krajín, ktorá môže za zlepšenie bezpečnosti v spoločenstve.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality