Riaditeľ NBÚ Roman Konečný s riaditeľom NÚKIB Lukášom Kintrom

Spolupráca s českým NÚKIB bude oveľa intenzívnejšia

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný v Brne podpísal so svojím českým kolegom z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukášom Kintrom memorandum o vzájomnej spolupráci. Česko a Slovensko budú aktívne spolupracovať v ďalšej kľúčovej oblasti, ktorá prispeje k vyššej úrovni národnej aj kolektívnej bezpečnosti

„Český a slovenský kybernetický aj bezpečnostný priestor čelia podobným výzvam. Je preto úplne prirodzené, že spájanie našich síl vo viacerých oblastiach kybernetickej bezpečnosti prinesie obom stranám cenné skúsenosti, know-how aj nápady, ako ďalej rozvíjať naše spôsobilosti,“ vyhlásil riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

„Slovensko je jedným z našich najbližších partnerov a naša spolupráca patrí medzi tie najintenzívnejšie. Dnešný podpis memoranda to len potvrdzuje. Naším interakciám prináša formálny rámec. Dá sa zároveň vnímať ako impulz na ďalšie prehlbovanie spolupráce,“ povedal po podpise riaditeľ NÚKIB Lukáš Kintr.

Obe inštitúcie si budú navzájom vymieňať informácie a skúsenosti nielen v legislatívnej rovine – teda pri súčasnej implementácii smernice NIS2, ale aj v oblastiach medzinárodnej spolupráce, certifikácie, akreditácie, riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, budovania kapacít či vzdelávania.

Nebude chýbať ani zdieľanie poznatkov pri aplikovanom výskume či strategickej komunikácii.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

# ochrana pred aktívnymi kybernetickými hrozbami, incidentmi a útokmi;

# legislatívna činnosť, metodológia a tvorba strategických rámcov;

# vzťahy s tretími krajinami a pôsobenie v medzinárodných organizáciách;

# podpora zodpovedného správania štátu v kyberpriestore;

# medzinárodné právo v oblasti kyberpriestoru;

# cyber threat intelligence (CTI) a strategické analýzy;

# bezpečnosť dodávateľského reťazca informačných a komunikačných technológií;

# ochrany kritické infraštruktúry a iných dôležitých systémov;

# rozvoj prevádzkovej činnosti a metodiky;

# strategická komunikácia;

# budovanie kapacít;

# vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrany informácií a utajovaných informácií;

# aplikovaný výskum v oblasti behaviorálnej vedy a aplikácia výsledkov výskumu v praxi s cieľom zlepšiť a podporiť verejnú politiku a verejné služby počas ich celého životného cyklu;

# aplikovaný výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti so zameraním na výskum informačných a komunikačných technológií s cieľom posilniť ochranu, odolnosť a udržateľnosť kritickej a civilnej infraštruktúry a vývoj nových produktov, prostriedkov a služieb, ktoré budú systematicky pomáhať v danom cieli;

# aplikovaný výskum v oblasti ochrany utajovaných informácií, certifikácia kybernetickej bezpečnosti a šifrovej služby;

# výmena skúseností a informácií ohľadom implementácie certifikačných schém Európskej únie a akreditácia laboratórií podľa medzinárodne uznaných noriem ISO;

# výmena skúseností a postupov certifikačných pracovísk v oblastiach šifrovej ochrany informácií, technických prostriedkov, akreditácie EÚ a NATO informačných systémov, ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním a distribúcia šifrových materiálov.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality