Extremely detailed and realistic high resolution 3D image of ISS

Spolupráca na „vesmírnej“ úrovni

Slovenská vláda začiatkom marca schválila bilaterálnu dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) o ochrane a výmene utajovaných skutočností. Príslušníci NBÚ sa ujali ďalšieho kroku a navštívili sídlo agentúry v talianskom meste Frascati, kde rokovali s jej zástupcami o príprave Bezpečnostných vykonávacích opatrení (Security Implementation Arrangements). Bližšie špecifikovali postupy, akými sa dohoda bude v praxi uplatňovať a okrem iného hovorili aj o možnej návšteve generálneho riaditeľa Josefa Aschbacherna na slávnostnej ceremónii pri príležitosti podpisu dohody.

Riaditeľ Bezpečnostného úradu ESA Massimo Mercati označil Slovensko za krajinu s vysokým potenciálom pre spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti aj priamy kontakt medzi expertmi a technikmi ESA ESOC a Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Delegácie sa venovali aj témam spolupráce v oblasti kvantových technológií a zdieľaniu skúseností či informácií z praxe.

Bilaterálna dohoda o ochrane utajovaných skutočnosti je jednou zo základných podmienok pre plné členstvo Slovenskej republiky v ESA, ktoré môže byť prínosom pre podnikateľov alebo potenciálnych uchádzačov o prácu v štruktúrach Európskej vesmírnej agentúry.

Zástupca agentúry potvrdili kolegom zo sekcie regulácie a dohľadu, že už v súčasnosti intenzívne spolupracujú s Komisiou EÚ a niektorými členskými štátmi. Pre Národný bezpečnostný úrad bude teraz prioritou hľadať prieniky na rozvíjanie bližšej spolupráce s ESA v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality