News conference

NBÚ: VYZÝVAME MÉDIÁ, ABY ŠÍRILI IBA FAKTY

Národný bezpečnostný úrad vyzýva niektoré médiá, aby nepublikovali a nevysielali neoverené, neúplné a nepravdivé informácie.

Novinárov prosíme, aby dodržiavali etický kódex, nehľadali senzácie a neprezentovali vlastné úsudky bez znalosti potrebných faktov ako objektívnu skutočnosť, čím zbytočne zavádzajú verejnosť a šíria misinformácie.

Novinárom je k dispozícii odbor komunikácie, ktorý sa v priebehu celého týždňa snaží zodpovedať všetky relevantné otázky médií aj verejnosti vo svojej vecnej pôsobnosti, prípadne ich nasmerovať na správnu inštitúciu.

Kontakty pre médiá sú zverejnené na našej stránke a vždy je možnosť poradiť sa o vybranej problematike telefonicky: https://www.nbu.gov.sk/urad/kontakty/index.html

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality