NBU CZ_2 U

Obnovené partnerstvo

Český a slovenský Národný bezpečnostný úrad obnovujú vzájomné partnerstvo. Po stretnutiach v Bruseli a Prahe sa sme privítali českú delegáciu aj v Bratislave.

Hlavnou témou schôdzky bol spoločný a jednotný postup pri udeľovaní bezpečnostných previerok pre fyzické a právnické osoby. Obe strany sa dohodli na vypracovaní metodického usmernenia, ktoré systém uľahčí.

„Spoločný prístup je dôležitý najmä preto, aby sme uľahčili ľuďom prácu, keď si budú dávať uznávať previerky. Chceme, aby vedeli, ako postupovať,“ uviedol riaditeľ nášho odboru medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík René Baran. Dodal, že obe krajiny zaznamenávajú veľké množstvá žiadostí o usmernenia.

České a slovenské právnické aj fyzické osoby sa opakovane pýtajú, ako si majú požiadať o uznanie bezpečnostnej previerky. Zjednodušenie by tak pomohlo najmä ľuďom, ktorí sa nevyznajú v odbornej terminológii.

Príslušníci oboch úradov rokovali aj o otázkach výnimiek týkajúcich sa udeľovania certifikátov. Rozvinuli tému aj z pohľadu českej legislatívy a rozoberali skúsenosti z aplikačnej praxe. Obe strany sa zhodli na tom, aké sú bezpečnostné riziká pri spracúvaní previerky.

„Aj na základe tohto stretnutia sme pochopili, že máme spoločné témy a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci, ktorú ocenila aj česká strana. Spolupráca bude intenzívnejšia,“ uzavrel Baran.

Nové metodické usmernenie k uznaniu bezpečnostnej previerky vykonanej v zahraničí, ktoré obe strany spoločne vypracovali nájdete na tomto odkaze.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality