Cybersecurity and Data Protection Information privacy antivirus, user privacy security and encryption, Internet network security system, secure internet access Future technology and cybernetics.

Kyberbezpečnosť ako nové znalecké odvetvie

Znalecké posudky týkajúce sa analýzy rizík, posúdenia bezpečnostnej architektúry, bezpečnostných opatrení, hodnotenia kybernetických bezpečnostných zraniteľností, či napríklad stanovenia citlivosti dát sú v posledných rokoch veľmi žiadanou expertnou činnosťou.

Chýba však dostatočný počet znalcov, ktorých by si mohli súdy, prokurátori, vyšetrovatelia pribrať do konaní, alebo ktorých by si mohli objednať aj iní zadávatelia. Kybernetická bezpečnosť ako znalecká špecializácia doteraz vôbec neexistovala. Ide o komplexnú disciplínu, ktorá si vyžaduje uplatnenie niekoľkých rôznych znaleckých odvetví.

Od 1. júla sa dočkáme zmeny a znalecké úkony v oblasti kyberbezpečnosti už nebudú musieť vykonávať len znalci z príbuzných odvetví. Ministerstvo spravodlivosti reagovalo na žiadosť Národného bezpečnostného úradu a v novele vyhlášky zaviedlo kybernetickú bezpečnosť ako nové znalecké odvetvie v znaleckom odbore elektrotechnika.

Jeho obsahom bude napríklad analýza zdroja, cieľa a priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu, určenie pravdepodobnosti kybernetických bezpečnostných hrozieb, stanovenie škôd či identifikácia a atribúcia konania v kybernetickom priestore.

Novela prispeje ku zvýšeniu spôsobilostí Slovenskej republiky, najmä v kontexte kapacity znaleckých činností, zvýši sa vymožiteľnosť práva v oblasti počítačovej kriminality a vznikne možnosť vykonávať nové typy špecializovaných znaleckých úkonov.

Slovensko potrebuje akútne viac znalcov, v súčasnosti je v príbuzných znaleckých odvetviach zapísaných len približne 20 aktívnych znalcov a 4 znalecké organizácie. Bezprostredná potreba pracovného trhu je však rádovo vyššia. „Nové odvetvie umožní pozitívne zmeniť dlhodobo neudržateľný stav. Napĺňa sa tým aj ďalšia úloha akčného plánu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol na margo novely generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) Ivan Makatura. KCCKB je príspevkovou organizáciou štátu a jej zriaďovateľom je Národný bezpečnostný úrad.

Noví potenciálni znalci budú môcť podávať žiadosť o zápis do zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti už 1. júla.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality