Návšteva v českom NBÚ

O previerkach aj utajovaných skutočnostiach s českým NBÚ

Slovenský a český Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) obnovili ešte počas jari spoluprácu. Tá im umožňuje lepšie nastavovať procesy a robiť ich jednoduchšími.

Zástupcovia slovenského NBÚ prijali pozvanie českých kolegov a v Prahe pokračovali v diskusii o ochrane utajovaných skutočností či o zefektívnení procesu uznávania bezpečnostných previerok.

Pri bezpečnostných previerkach otvorili aj tému výmeny informácií medzi obomi úradmi či elektronizácie procesov.

„S kolegami sme sa rozprávali aj o pripravovaných legislatívnych zmenách českého zákona o ochrane utajovaných informácií a bezpečnostných spôsobilostiach. Požiadali sme ich o rozbor niektorých nových riešení, ktorým sa v súčasnosti nevenuje slovenský zákon o ochrane utajovaných skutočností,“ vysvetľuje riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík René Baran.

Slovenská strana ponúkla Čechom svoje skúsenosti z inšpekcií EÚ a NATO a zástupkyne oboch úradov si vymenili praktické skúsenosti s distribúciou utajovaných skutočností systémom registrov.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality