Computer Hacked, System Error, Virus, Cyber attack, Malware Concept. Danger Symbol. 3d rendering.

Slovensko je novým členom Iniciatívy proti ransomvéru

Ransomvér je jednou z najvýznamnejších globálnych bezpečnostných hrozieb pre vlády, podniky a jednotlivcov na celom svete. Aj preto je dobrou správou, že proti nemu budeme silnejší. Slovensko sa stalo novým členom Counter Ransomware Initiative (CRI), ktorá spája krajiny z celého sveta.

Cieľom je aktívne bojovať proti ransomvéru, budovať voči nemu odolnosť a stíhať zodpovedných aktérov. Dôležitou témou je aj boj proti nezákonnému financovaniu a praniu špinavých peňazí z výkupného.

Výhodou iniciatívy je, že jej členovia zastupujú rôzne regióny. Každý člen preto prispieva autentickými skúsenosťami a znalosťami. So Slovenskom sa k iniciatíve pridalo Grécko, Kolumbia a Albánsko. Členovia sa zaviazali pomáhať aj nečlenským krajinám.

CRI tvorí viacero pracovných vetiev, pričom Slovensko sa zapojilo do všetkých z nich – do Medzinárodnej pracovnej skupiny pre boj proti ransomvéru; do skupiny, ktorá sa zameriava na tvorbu pravidiel; ale aj do skupiny, ktorá sa sústredí na diplomaciu.

Iniciatíva vznikla v októbri 2021 ako reakcia na ransomvér, ktorý sa stáva čoraz výraznejšou hrozbou s vážnymi ekonomickými a bezpečnostnými dôsledkami. Národný bezpečnostný úrad opakovane identifikoval v Správach o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, že má tento druh nezákonnej činnosti v online priestore rastúcu tendenciu.

CRI v sebe spája vedúcich predstaviteľov a odborníkov na danú problematiku z oblasti presadzovania práva, kybernetickej bezpečnosti, finančných regulačných orgánov a rezortov diplomacie. Nechýbajú v nej ani odborníci zo súkromného a verejného sektora.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality