Closeup lawyer colleagues preparing for lawsuit or litigation, reading and pointing hand on legal book on desk at library for educational law school concept, decorated with legal symbols. Equilibrium

Od septembra bude platiť nová vyhláška NBÚ k bezpečnostným opatreniam

Od 1. septembra nadobúda platnosť Vyhláška NBÚ č. 264/2023. Dopĺňa a mení staršiu vyhlášku  č. 362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Cieľom novej vyhlášky je upraviť vykonávací predpis tak, aby korešpondoval s normatívnym textom uvedeným v § 20 zákona v znení zákona č. 287/2021 a následne vytvoriť funkčný legislatívny rámec nutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni, pričom sa zameriava na rozšírenie obsahu bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Vyhláška na základe aplikačnej praxe upravuje niektoré ustanovenia pôvodnej vyhlášky a súčasne ide o legislatívno-technickú úpravu niektorých ustanovení.

Novela vyhlášky sa primárne dotkne Národného bezpečnostného úradu, ministerstiev, orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov základnej služby.

Celé znenie vyhlášky nájdete tu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality