close up. image of a speaker giving a lecture at a business seminar

Prednáška o ochrane utajovaných skutočností sa ruší

Prednáška, ktorú organizoval Národný bezpečnostný úrad k aplikácii zákona o ochrane utajovaných skutočností, sa nebude konať z technických príčin. O náhradnom termíne vás budeme informovať na oficiálnej stránke úradu aj na sociálnych sieťach.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality